Korzystamy z plików „cookies”, by zagwarantować wysoką jakość naszej witryny. „Ciasteczka” pomagają nam przyspieszyć i usprawnić działanie strony. Korzystamy także z treści (np. filmy YouTube, mapy Google), które podlegają polityce prywatności podmiotów trzecich. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić lub wyłączyć obsługę plików „cookies” w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików „cookies” znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Polityka prywatności

Szanujemy Twoją prywatność

W Atomic Studio poważnie traktujemy Twoje prawo do zachowania prywatności. Zależy nam, by zasady na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe były zawsze jasne i zrozumiałe, a sam zakres przetwarzania nigdy nie wychodził poza niezbędne minimum. Poświęć chwilę na zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, gdzie precyzujemy cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz prezentujemy informacje dotyczące plików „cookies”.

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji, zawsze jesteśmy dostępni pod adresem e-mail: kontakt@atomicstudio.pl

Polityka prywatności

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Patryk Kubiak, ul. Bydgoska 51/38, 64-920 Piła.
  Telefon kontaktowy: +48 721 846 988
  E-mail kontaktowy: kontakt@atomicstudio.pl
 2. Korzystając z możliwości kontaktu z Administratorem za pomocą wiadomości e-mail, ze względów technologicznych i w zakresie niezbędnym do obsługi korespondencji, Państwa dane osobowe będą również przetwarzane przez operatora hostingu – firmę cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 215.228,00 zł w pełni wpłacony.
  Telefon kontaktowy: +48 (17) 787 69 67
  E-mail kontaktowy: iod@cyberfolks.pl
 3. Jeżeli do realizacji zlecenia/umowy konieczne będzie wykonanie wydruków za pośrednictwem zewnętrznego podmiotu świadczącego usługi poligraficzne, a w realizowanym wydruku znajdują się dane osobowe, Państwa dane zawarte w projekcie będą również przetwarzane przez firmę poligraficzną.
 4. W przypadku konieczności lub po wyrażeniu przez Państwa zgody na skorzystanie z usług firm pocztowych/kurierskich w celu realizacji zamówienia lub innych obowiązków Administratora, Państwa dane osobowe będą przekazane, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji usługi, podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe/kurierskie.
 5. Obowiązujące przepisy prawa mogą powodować konieczność przekazania Państwa danych osobowych organom państwowym.
 6. Przetwarzane przez Administratora dane pochodzą od osób, których dotyczą lub, w wyjątkowych sytuacjach, ze źródeł powszechnie dostępnych (np. publicznych rejestrów).
 7. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w minimalnym zakresie niezbędnym do:
  • wystawienia dokumentu sprzedaży;
  • prowadzenia ewidencji finansowej;
  • realizacji zlecenia/umowy;
  • przygotowania oferty cenowej;
  • obsługi korespondencji;
  • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 8. Państwa dane osobowe przetwarzane są nie dłużej niż to niezbędne i tylko w celu, w jakim zostały złożone lub w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 9. Udzielenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Odmowa zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wypełnienia zadania może skutkować odmową realizacji zlecenia/umowy.
 10. Państwa dane osobowe przetwarzane są z uwagi na:
  • prawnie uzasadniony interes Administratora, wynikający z realizowanej przez niego działalności;
  • konieczność realizacji złożonego zlecenia/zawartej umowy;
  • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 11. W odniesieniu do dotyczących Państwa danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do:
  • dostępu do zgromadzonych przez Administratora danych osobowych;
  • żądania informacji o sposobie uzyskania przez Administratora danych osobowych;
  • uzyskania informacji o tym, kto ma dostęp do danych osobowych;
  • sprostowania zgromadzonych danych osobowych;
  • przeniesienia danych osobowych;
  • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza Państwa prawa lub obowiązujące przepisy.
 12. Żądanie sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia i ograniczenia zgody na przetwarzanie oraz usunięcia danych osobowych nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które odbyło się przed zgłoszeniem takiego żądania. Administrator nie będzie w stanie zastosować się do tych żądań, jeżeli przetwarzanie danych osobowych podyktowane jest obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa (np. przechowywanie dokumentacji finansowej do celów podatkowych) lub uzasadnionymi interesami Administratora (np. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń).
 13. Państwa dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 14. Państwa dane nie będą przekazywane:
  • podmiotom innym, niż wcześniej wymienione;
  • do państwa trzeciego;
  • organizacji międzynarodowej.

Polityka plików „cookies”

 1. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie strona internetowa atomicstudio.pl wykorzystuje technologię plików „cookies”.
 2. Pliki „cookies” są wykorzystywane w następujących celach:
  • zapamiętanie ustawień dokonanych przez Państwa na stronie atomicstudio.pl;
  • usprawnienie i przyspieszenie działania serwisu;
  • prowadzenie anonimowych statystyk Google Analytics dotyczących sposobów korzystania z serwisu.
 3. Na stronie atomicstudio.pl mogą znajdować się zewnętrzne treści podlegające polityce prywatności podmiotów trzecich. Są to m.in. filmy serwisu YouTube, mapy Google, statystyki Google Analytics. Korzystanie z tych treści może powodować zapisanie na Państwa komputerze plików „cookies” stron trzecich, tj. tzw. „Third Party Cookies”.
 4. Zgoda na zapisywanie na Państwa komputerze plików „cookies” jest zawsze dobrowolna i zależy bezpośrednio od aktualnych ustawień przeglądarki internetowej. Obsługę plików „cookies” można w każdej chwili zmienić lub zablokować, a zachowane pliki „cookies” usunąć w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień oznacza akceptację plików „cookies”.
 5. Blokowanie stosowania plików „cookies” może powodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z serwisu atomicstudio.pl i/lub treści zewnętrznych osadzonych na stronie.